Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Το μαθητικό δυναμικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας το σχολικό έτος 2010-11.


Ο κ. Αθανάσιος Μιχελής, Διευθυντής Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας έδωσε στη δημοσιότητα τα παρακάτω στοιχεία που αποτελούν τη μαθητική πραγματικότητα στο Νομό μας. (απο το star κεντρικής Ελλάδας)
Η Σχολική Μονάδα αποτελεί το δομικό στοιχείο της οργάνωσης και λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και της Πρωτοβάθμιας, αλλά αναφερόμαστε μόνον σ΄ αυτήν).
Τα αριθμητικά μεγέθη που τη συγκροτούν, δηλαδή ο συνολικός αριθμός μαθητών της, ο αριθμός των τμημάτων της, ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα, ο αριθμός των εκπαιδευτικών της, τα στελέχη της, δεν μπορεί να προκύπτουν τυχαία ή να αφήνονται σε όποια εξέλιξή τους.
Αναφερόμενοι στον αριθμό μαθητών επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, οι μέσοι αριθμοί μαθητών ανά σχολική μονάδα και ανά τμήμα είναι λειτουργικά και παιδαγωγικά οι καταλληλότεροι. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποφεύγονται οι μικρές σχολικές μονάδες και τα μικρά τμήματα στα οποία οι μαθητές αδυνατούν να εργαστούν συγκροτώντας ομάδες και σε συνεργασία μεταξύ τους. Ομοίως πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία πολυάριθμων σχολικών μονάδων και τμημάτων.
Αν στοχεύουμε στην ομαδοκεντρική διδασκαλία και στη συνεργασία των μαθητών δια μέσω των ομάδων, τότε τα τμήματα δεν μπορεί να έχουν λιγότερους από 12-15 μαθητές, ούτε περισσότερους από 22-25.
Αν στοχεύουμε τα σχολεία μας να έχουν πληρότητα όλων των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών με καθημερινή παρουσία τους στη Σχολική Μονάδα, τότε αυτή αντικειμενικά  δεν μπορεί να λειτουργεί με 3, 4 ή 5 συνολικά τμήματα. Η εμπειρία από τη λειτουργία μικρών Σχολικών Μονάδων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σ΄ αυτές αναγκαστικά μετακινούνται και σε άλλες Σχολικές Μονάδες προκείμενου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Έτσι προκύπτουν σωρεία προβλημάτων: Ενδεικτικά θα αναφερθούμε, κυρίως στην πολυδιάσπαση του εκπαιδευτικού τους έργου σε περισσότερα του ενός σχολεία, αλλά και στο αυξημένο λειτουργικό κόστος παράγοντα που στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί κανείς να αγνοεί.
Η εκτίμηση ότι μια σχολική μονάδα των 9-12 τμημάτων είναι η ιδανική από άποψη συγκρότησης, με βρίσκει σύμφωνο. Η άποψη-πρόταση αυτή προσκρούει στην τακτική που καθιερώθηκε με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο από το 1976 (Ν. 309) και σε εφαρμογή της οποίας κάθε χωριό έπρεπε να έχει και το Γυμνάσιό του. Η ταχτική αυτή ακολουθήθηκε, θα έλεγα αυθόρμητα και χωρίς κανέναν σχεδιασμό, στην ίδρυση και λειτουργία Λυκείων αντίστοιχα. Όμως πρέπει να επισημανθεί ότι, τότε (δεκαετίες του ΄70 και του ΄80) ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός του Νομού μας ήταν περίπου κατά 50% μεγαλύτερος του σημερινού, τα δε χωριά έσφυζαν από μαθητόκοσμο. Η σημερινή κατάσταση έχει αλλάξει κατά πολύ.
Υιοθετώντας ως βασική αρχή ότι οποιοσδήποτε σχεδιασμός για αλλαγές, πρέπει να βασίζεται στα συγκεκριμένα δεδομένα, παραθέτουμε παρακάτω τα δεδομένα του Νομού Φθιώτιδας, σχετικά με τις Σχολικές Μονάδες και τα τμήματά τους.
Τα συμπεράσματα από αυτά συνοπτικά, σε συνδυασμό με τις παραπάνω παραδοχές, οδηγούν στα εξής:
  • Στην πόλη της Λαμίας πρέπει ιδρυθούν και να λειτουργήσουν και άλλα σχολεία, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα πολυπληθή σχολεία και να μικρύνει ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα.
  • Στην επαρχία, αντιθέτως, αρκετά μικρά σχολεία πρέπει να καταργηθούν και συγχωνευθούν με γειτονικά τους (ιδίως τα Λύκεια).
Οι πολύ συνοπτικές αυτές προτάσεις χρειάζονται μελέτη και συγκεκριμένη επεξεργασία. Είναι προφανές ότι συγκρούονται και με τοπικιστικές αντιλήψεις και με συντεχνιακά συμφέροντα. Στηρίζουν όμως τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη παιδαγωγική λειτουργία της εκπαίδευσης, που είναι προς όφελος των μαθητών. Θα επισημάνουμε ότι η βελτίωση των αριθμητικών αυτών δεδομένων αποτελούν αναγκαία μεν αλλά όχι και ικανή (από μόνη της) συνθήκη για μια ποιοτικότερη εκπαίδευση.
Οι εμπλεκόμενοι (πολιτεία, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) ας ιεραρχήσουν προτεραιότητες και συμφέροντα και ας αποφασίσουν.
Ο μαθητικός πληθυσμός του Ν. Φθιώτιδας 2010-11
Σχολεία Λαμίας: Αρμοδιότητας Δ/νσης Δ/βάθμιας

Α Τάξη
Β Τάξη
Γ Τάξη
Σύνολο  μαθητών Σχολείου
1ο Γυμνάσιο Λαμίας
84
τμήματα:4
99
τμήματα:4
77
τμήματα:3
260
2ο Γυμνάσιο Λαμίας
100
τμήματα:4
110
τμήματα:ΤΜ:5
103
τμήματα:4
313
3ο Γυμνάσιο Λαμίας
69
τμήματα:3
79
τμήματα::3
59
τμήματα::3
207
4ο Γυμνάσιο Λαμίας  + ΤΑΔ
(Τμημ Αθλητ. Διευκόλυνσης)
111
τμήματα:5
90
τμήματα:5
106
τμήματα:5
307
5ο Γυμνάσιο Λαμίας
124
τμήματα:5
134
τμήματα:5
117
τμήματα:5
375
6ο Γυμνάσιο Λαμίας
80
τμήματα:3
74
τμήματα:3
83
τμήματα:4
237
7ο Γυμνάσιο Λαμίας
72
τμήματα:3
75
τμήματα:3
87
τμήματα:4
234
8ο Γυμνάσιο Λαμίας
40
τμήματα:2
46
τμήματα:2
45
τμήματα:2
131
Μουσικό Γυμν. Λαμίας
60
τμήματα:4
42
τμήματα:3
33
τμήματα:2
135
Γυμνάσιο Μοσχοχωρίου
23
τμήματα:1
24
τμήματα:1
28
τμήματα::2
75
Εσπερινό Γυμν. Λαμίας
24
τμήματα:1
23
τμήματα:1
34
τμήματα:2
81
Σύνολο μαθ. Γυμνασίων
783
785
747
2.315

Λυκειακ.Τάξεις Μοσχοχωρίου
24
τμήματα:1
14
τμήματα:1
0
38
1ο Λύκειο Λαμίας
109
τμήματα:5
128
τμήματα:5
100
τμήματα:4
328
2ο Λύκειο Λαμίας
133
τμήματα:5
116
τμήματα:5
144
τμήματα:6
393
3ο Λύκειο Λαμίας
118
τμήματα:5
88
τμήματα:4
72
τμήματα:3
278
4ο Λύκειο Λαμίας
116
τμήματα:5
106
τμήματα:5
110
τμήματα:5
332
5ο Λύκειο Λαμίας
140
τμήματα:5
135
τμήματα:5
122
τμήματα:5
397
Λυκειακές Τάξεις Μουσικού
31
τμήματα:2
24
τμήματα:2
27
τμήματα:2
82
Εσπερινό Λύκειο Λαμίας
64
τμήματα:2
28
τμήματα:1
37
τμήματα:2
Δ Τάξη
τμ:1
129
Σύνολο μαθητών Λυκείων
735
639
612
1.986
Γενικό Σύνολο μαθητών αρμοδιότητας Δ/νσης4.301
:
Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας 1ου Γραφείου

Α Τάξη
Β Τάξη
Γ Τάξη
Σύνολο  μαθητών Σχολείου
Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου Τυμ.
4
τμημ:1
3
τμημ:1
3
τμημ:1
10
Γυμνάσιο Δομοκού
20
τμημ:1
36
τμημ:2
37
τμημ:2
93
Γυμνάσιο Λιανοκλαδίου
15
τμημ:1
17
τμημ:1
23
τμημ:1
55
Γυμνάσιο Μακρακώμης
33
τμημ:2
52
τμημ:2
48
τμημ:2
133
Γυμνάσιο Ν. Μοναστηρίου
13
τμημ:1
19
τμημ:1
15
τμημ:1
47
Γυμνάσιο Ομβριακής
19
τμημ:1
12
τμημ:1
12
τμημ:1
43
Γυμνάσιο Πελασγίας
22
τμημ:1
18
τμημ:1
21
τμημ:1
61
Γυμνάσιο Ραχών
19
τμημ:1
30
τμημ:2
24
τμημ:1
73
Γυμνάσιο Σπερχειάδας
45
τμημ:2
40
τμημ:2
40
τμημ:2
125
Γυμνάσιο Στυλίδας + ΤΑΔ
65
τμημ:3
71
τμημ:4
66
τμημ:3
202
Γυμνάσιο Υπάτης
30
τμημ:2
19
τμημ:1
18
τμημ:1
67
Σύνολο μαθητών Γυμνασίων
285
317
307
909

Λυκ. Τάξεις Αγίου Γεωργίου
7
τμημ:1
7
τμημ:1
6
τμημ:1
20
Λύκειο Δομοκού
34
τμημ:2
35
τμημ:2
30
τμημ:2
99
Λύκειο Μακρακώμης
28
τμημ:2
38
τμημ:2
39
τμημ:2
105
Λυκ.Τάξεις Νέου Μοναστηρίου
14
τμημ:1
19
τμημ:1
11
τμημ:1
44
Λύκειο Πελασγίας
19
τμημ:1
21
τμημ:1
20
τμημ:1
60
Λυκειακή Τάξη Ραχών
15
τμημ:1
0
0
15
Λύκειο Σπερχειάδας
34
τμημ:2
28
τμημ:2
26
τμημ:1
88
Λύκειο Στυλίδας
60
τμημ:3
81
τμημ:4
61
τμημ:3
202
Λύκειο Υπάτης
18
τμημ:1
12
τμημ:1
19
τμημ:1
49
Σύνολο μαθητών Λυκείων
229
241
212
682
Γενικό σύνολο  μαθητών αρμοδιότητας 1ου Γραφείου1.591
Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας 2ου Γραφείου

Α Τάξη
Β Τάξη
Γ Τάξη
Σύνολο  μαθητών Σχολείου
Γυμνάσιο Αγ. Κωνσταντίνου
+  ΤΑΔ
40
τμημ:2
29
τμημ:2
40
τμημ:2
109
Γυμνάσιο Αμφίκλειας
29
τμημ:2
16
τμημ:1
25
τμημ:1
70
Γυμνάσιο Αταλάντης
+  ΤΑΔ
89
τμημ:4
75
τμημ:3
77
τμημ:3
241
Γυμνάσιο Ελάτειας
31
τμημ:2
43
τμημ:2
35
τμημ:2
109
Γυμν. Καμένων Βούρλων
51
τμημ:2
47
τμημ:2
50
τμημ:2
148
Γυμνάσιο Κάτω Τιθορέας
36
τμημ:2
27
τμημ:1
38
τμημ:2
101
Γυμνάσιο Λάρυμνας
11
τμημ:1
16
τμημ:1
15
τμημ:1
42
Γυμνάσιο Λιβανατών
32
τμημ:2
35
τμημ:2
39
τμημ:2
106
Γυμνάσιο Μαλεσίνας
+  ΤΑΔ
41
τμημ:2
43
τμημ:2
45
τμημ:2
129
Γυμνάσιο Μαρτίνου
10
τμημ:1
10
τμημ:1
15
τμημ:1
35
Γυμνάσιο Μώλου
28
τμημ:2
30
τμημ:2
37
τμημ:2
95
Σύνολο μαθητών Γυμνασίων
398
371
416
1.185
Λύκειο Αμφίκλειας
23
τμημ:1
24
τμημ:1
16
τμημ:1
63
Λύκειο Αταλάντης
70
τμημ:3
61
τμημ:3
61
τμημ:3
192
Λύκειο Ελάτειας
28
τμημ:2
29
τμημ:2
29
τμημ:2
86
Λύκειο Καμ. Βούρλων
70
τμημ:3
67
τμημ:3
64
τμημ:3
201
Λύκειο Κάτω Τιθορέας
26
τμημ:1
31
τμημ:2
34
τμημ:2
91
Λυκειακές Τάξεις Λάρυμνας
18
τμημ:1
9
τμημ:1
10
τμημ:1
37
Λύκειο Λιβανατών
33
τμημ:2
29
τμημ:2
25
τμημ:1
87
Λύκειο Μαλεσίνας
36
τμημ:2
43
τμημ:2
34
τμημ:2
113
Λύκειο Μαρτίνου
15
τμημ:1
15
τμημ:1
13
τμημ:1
43
Λύκειο Μώλου
32
τμημ:2
22
τμημ:1
26
τμημ:1
80
Σύνολο μαθητών Λυκείων
349
330
310
993
Γενικό σύνολο μαθητών
αρμοδιότητας 2ου Γραφείου2.177
Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας
Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Α΄ Τάξη
Β΄Τάξη
Γ΄ Τάξη
Συνολο Σχολείου
1ο ΕΠΑΛ Λαμίας
77
τμημ:3
86
τμημ:5
73
τμημ:5
236
2ο ΕΠΑΛ Λαμίας
96
τμημ:4
99
τμημ:6
59
τμημ:5
254
3ο ΕΠΑΛ Λαμίας (εσπερινό)
10
τμημ:1
27
τμημ:2
15
τμημ:3
Δ΄ Τάξη
10 τμημ:2
62
ΕΠΑΣ Λαμίας
67
τμημ:4
31
τμημ:4
--
98
ΕΠΑΛ Αταλάντης
20
τμημ:1
28
τμημ:3
29
τμημ:2
77
ΕΠΑΛ Μακρακώμης
14
τμημ:2
30
τμημ:3
21
τμημ:3
65
Σύνολο μαθητών ΕΕ
284
301
197
792
2010-2011: Συνοπτικά στοιχεία για το Νομό Φθιώτιδας
Αριθμός μαθητών

Γυμνάσια
(Ημερήσια)
Λύκεια
(Γενικά)
ΕΠΑ.Λ
(Ημερ-εσπ)
Σύνολο περιοχής
Λαμία
2315
1986
650
4.951
1ο Γραφείο
909
682
65
1.656
2ο Γραφείο
1189
989
77
2.255
Σύνολο
4409
3657
792
8.862
Σύνολο μαθητών Νομού
8.862


Μέγεθος Σχολικών Μονάδων
Δεν περιλαμβάνονται τα σχολεία: Μουσικό, Εσπερινά Γυμνάσιο-Λύκειο, Εκκλησιαστικό, ΕΕΕΕΚ και ΕΠΑΛ (Σχολεία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)

Σύνολο μαθητών του σχολείου
Σύνολο
Σχολείων

Λιγότεροι από 50 μαθητές
Από 50
έως 100
Περισσότεροι από 100
μαθητές
Γυμνάσια
5
8
18
31
Λύκεια
6
8
11
25
Μέγεθος τμημάτων:
Στις Σχολικές Μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) από το σύνολο των 396 τμημάτων:
  • 18 τμήματα Γυμνασίων έχουν άνω των 25 μαθητών και έως 27.
  • 15 τμήματα Λυκείων έχουν άνω των 25 μαθητών και έως 27.
  • 5 τμήματα του 5ου Λυκείου Λαμίας έχουν από 28 μαθητές.
Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) από τα 56 τμήματα, μόνον 2, είναι με 26 μαθητές. Όλα τα υπόλοιπα είναι μικρότερα και τα περισσότερα ολιγάριθμα λόγω ειδικοτήτων
  • Όσον αφορά στα τμήματα κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου, από αυτά περίπου το 75% των σχολείων της επαρχίας (δηλαδή τα εκτός της Λαμίας) είναι ολιγάριθμα, με λιγότερους από 15 μαθητές, μάλιστα δε τα περισσότερα από αυτά με λιγότερους και από 10 μαθητές.
  • Συνολικά ανά περιοχή, ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα διαμορφώνεται ως εξής:
Σχολεία Λαμίας: 23 μαθητές, κατά μέσο όρο ανά τμήμα
Σχολεία 1ου Γραφείου: 18 μαθητές κατά μέσο όρο ανά τμήμα
Σχολεία 2ου Γραφείου: 19 μαθητές κατά μέσο όρο ανά τμήμα
Σχολεία Επαγγελματικής εκπαίδευσης: 14 μαθητές κατά μέσο όρο ανά τμήμα
Νοέμβριος 2010
Αθανάσιος Μιχελής
Διευθυντής Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου