Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος κ. Θύμιος Παπαευθυμίου, με απόφασή του όρισε τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Μακρακώμης με διετή θητεία, ήτοι απο 1-1-2011 έως 31-12-2012:
 1. Τον κ. Κυριαζή Γεώργιο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Αγροτικής ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Δημοτική Ενότητα
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού και μηχανημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα
 •  Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται απο τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα.
 •  Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα
  2.   Τον κ. Μπήτο Κων/νο στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ποιότητας ζωής και Εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών και Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, καθώς και αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  3.   Τον  κ. Κανέλλο Βασίλειο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας -έδρα του Δήμου Μακρακώμης- στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής ΠροστασίαςΔιαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθώς και αρμοδιότητες για θέματα


 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Δημοτική Ενότητα 

 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού και μηχανημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα 

 • Υπογράφει διοικητικά έγγραφα που προκύπτουν απο την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
 • Συνεργάζεται  με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα
    4.   Τον κ. Παπαηρακλή Νικόλαο, Αντιδήμαρχο για τις αρμοδιότητες Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού και μηχανημάτων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται απο τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες. 
   5.   Τον κ. Μπήτο Ηλία, Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  του Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Απασχόλησης
   Α.   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ' ύλην Αντιδημάρχων,τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.    
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  ασκεί ο κ. Μπήτος Ηλίας.
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής Γεώργιος    
   Β.    Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος   Κυριαζής Γεώργιος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται απο τον Αντιδήμαρχο κ. Κανέλλο Βασίλειο.
     Γ.     Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης
 Ο Δήμαρχος
Θύμιος Παπαευθυμίου
(απο το Φθιωτικό Βήμα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου