Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση

Ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης Θανάσης Φαρρής απέστειλε την παρακάτω πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση των μελών του Δημ.Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης. Με την ευκαιρία να ευχηθούμε στον Πρόεδρο καλή δουλειά απο τη νεα του θέση.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΛ : 2236350201 & 203     ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
FAX : 2236350221
                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Νόμου 3852/2010 , σας προσκαλώ
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων ( Συνεδριακό κέντρο) του Δήμου Μακρακώμης στη Σπερχειάδα την 13 η φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

1. Συζήτηση επί αιτήσεως του 1/3 των συμβούλων Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 95 παρ 2 του ΚΔΚ & 67 παρ 2 Ν. 3852/10). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
2. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Μεγάλης Κάψης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
3. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μακρακώμης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
5. Διάθεση υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπών Συνδέσμου ΟΤΑ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2012. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
7. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου για το έτος 2012. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
8. Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Σπερχειάδας & Μακρακώμης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαηρακλής Νικόλαος.
9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Συγκοινωνιακή μελέτη του έργου Βελτίωση δρόμου Παλαιοκάστρου- Νεοχώρι». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
10. Ορισμός μηχανικού για την παραλαβή των έργων έως το ποσό των 5.869,40€ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Κουκουβέτσου Βενετίας του Παναγιώτη. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κανέλλος Βασίλειος.
12. Περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολικού Κτηρίου για χρήση κοινοτικής βιβλιοθήκης (λόγω μη λειτουργίας του) και τοποθέτηση κεραίας ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μπήτος Ηλίας.
13. Περί Τουριστικής προβολής στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μπήτος Ηλίας.
14. Περί παραχώρησης κατά χρήση 14 πινάκων χαλκομεταλλοπλαστικής από το κοινοτικό μουσείο Τριλόφου Η ΒΙΒΛΟΣ του Δήμου Μακρακώμης στην Ιερά Μητρόπολη


Φθιώτιδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μπήτος Ηλίας.
15. Περί Αξιοποίησης – προβολής Πλατανόδασους Δήμου Μακρακώμης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μπήτος Ηλίας.
16. Συνέχιση συμβάσεων χρησιδανείου που συνήψε η πρώην κοινότητα Καλλιθέας και νυν Τ.Κ του Δήμου μας, το έτος 1960, με συγκεκριμένους κτηνοτρόφους σε εδαφικά τμήματα μεγαλύτερης ιδιοκτησίας της, κείμενης στην ειδικότερη θέση «Αγριελιά» εντός κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας Καλλιθέας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
17. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπ. Διαμερισμάτων». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
18. Ορισμός επιτροπής του άρθρου 7 Π. Δ. 270/81 , η οποία θα κρίνει την καταλληλότητα των προς μίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία Μαθητικού Κέντρου στην Δημοτική Κοινότητα Μακρακώμης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
19. Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικών Επιτροπών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαηρακλής Νικόλαος.
20. Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Τ. Κ. Παλαιοβράχας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
21. Ψήφιση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Μακρακώμης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
22. Διαγραφή δημοτικών εσόδων λόγω 5ετούς παραγραφής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μακρακώμης και της Φθιωτικής Αναπτυξιακής για την καταπολέμηση των κουνουπιών 2012. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
24. Έλεγχος υλοποίησης πρ/σμού Δήμου και σύνταξη έκθεσης κατάστασης εσόδων και εξόδων του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
25. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Αποπεράτωση δρόμου Κ. Κοντογιάννη Τ. Δ. Πτελέας» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
26. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου (Καρφή- κάτω πλατεία) Τ. Δ. Δικάστρου» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
27. Ψήφιση πίστωσης 1.230,00€ για αμοιβή δικηγόρου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
28. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Απανταχού Κλωνιωτών Φθιώτιδας ( Ο Άγιος Παντελεήμωνας). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                  Φαρρής Αθανάσιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
κ . Δήμαρχο Μακρακώμης
κ. Δημοτικούς Συμβούλους
κ. Διευθυντή Υπηρεσιών Δήμου
κ. Νομικό Σύμβουλο
κ. Προέδρους Δ & Τοπ. Κοινοτήτων
Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου