Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Γενεαλογικό δένδρο Καλτσαίων-Σκαλτσαίων


                                 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ       Ιανουάριος 2012
        Με αφορμή την παρουσίαση  του Γενεαλογικού Δένδρου  των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων,με τα απανταχού κλαδιά, ένας αριθμός των οποίων δημοσιεύθηκε ήδη, και την  επιδίωξη συγκέντρωσης στοιχείων δημοσίευσης και των υπολοίπων  κλαδιών
                       «Χρεωστάμε σ’όσους ήρθαν, πέρασαν, θα’ρθούνε,
θα περάσουν κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί». Κωστής Παλαμάς.
γίνεται γνωστό στους  απογόνους των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων ότι μία ομάδα από αυτούς ανέλαβε την πρωτοβουλία:                                            
1ον) να ιδρύσει «Σύλλογο των Απανταχού Απογόνων των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων»           
2ον) να συντάξει την Ιδρυτική (του Συλλόγου) πράξη και το Καταστατικό αυτού.
Η Ιδρυτική πράξη και το Καταστατικό, υπεγράφησαν από 40 περίπου απογόνους, ιδρυτικά μέλη, κάτοικοι όλοι Αθηνών-Πειραιώς, εκπροσωπούντες κλαδιά των απογόνων των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων, διαφόρων περιοχών.
Η αίτηση, για την έγκριση του Καταστατικού, κατετέθη στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Αθηνών, από τον Ιούλιο του 2011. Δυστυχώς λόγω του φόρτου εργασιών των Δικαστηρίων η δικάσιμος ορίσθηκε τελικά για την 12.03.2012.
      Η επωνυμία, η έδρα και οι σκοποί του Συλλόγου έχουν ως ακολούθως:
Επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΓΟΝΩΝ
                                ΤΩΝ ΚΑΛΤΣΑΙΩΝ-ΣΚΑΛΤΣΑΙΩΝ
Αγγλική επωνυμία: The International Association of the Members
                                  of the Greater Kaltsas / Skaltsas Family
Έδρα: Προσωρινώς και μέχρι ενοικιάσεως ή αγοράς γραφείων του Συλλόγου,
στην διεύθυνση Ωλένου 26-28, Τ.Κ. 113 62, Αθήνα
Επικοινωνία: τηλέφωνο σταθερό  210.82.38.376, κιν. 6942.220.620, FAX 210.82.50.594
και ηλεκτρονικά    e-mail Kaltsasb@hol.gr
         Προβλέπεται επίσης η ίδρυση περιφερειακών Γραφείων-Εντευκτηρίων ευθύς
ως δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
Σκοποί:
1) Αναζήτηση και συγκέντρωση γραπτών ιστορικών πηγών αλλά και προσωπικών μαρτυριών και προφορικών παραδόσεων αναφερομένων σε προσφορά υπηρεσιών των προγόνων των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων στο Έθνος και στις τοπικές κοινωνίες.
2) Αναζήτηση αγνώστων μέχρι σήμερα κλάδων του Γενεαλογικού Δένδρου των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων.
3) Επαφή με τους αποδήμους Καλτσαίους-Σκαλτσαίους και ενημέρωση για την ίδρυση του Συλλόγου με ταυτόχρονη πρόσκληση να εγγραφούν σε αυτόν.
4) Αλληλογνωριμία των μελών του Συλλόγου.
5) Επικοινωνία και αλληλοενημέρωση των μελών του Συλλόγου με συμβατική και ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιότυπο και τηλεφωνικώς.
6) Σύσφιξη των δεσμών και σχέσεων όλων των μελών.
7) Συνεχής καλλιέργεια του αισθήματος της καταγωγής όλων των μελών από την
ιδία ιστορική γενεαλογική ρίζα.
8) Διευκόλυνση και ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των, σε πνεύμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως.
9) Ενίσχυση και υποστήριξη των μελών με κάθε νόμιμο μέσο.
10) Συμπαράσταση-αλληλεγγύη στους νέους, μέλη ή παιδιά μελών του Συλλόγου, στην σπουδαστική και επαγγελματική των αποκατάσταση, πάντα στο μέτρο του δυνατού.


11) Δημιουργία ομάδας μελέτης για την επεξεργασία, προβολή και προώθηση λύσεων σε τοπικά θέματα των κλάδων του Δένδρου.
12) Συγκέντρωση, συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων και γνωμών των μελών του Συλλόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα εν γένει ζητήματα αυτού.
13) Συγκέντρωση ιστορικών βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εντύπων
αναφερομένων στους Καλτσαίους- Σκαλτσαίους.
14) Οργάνωση συνεδρίων, συγκεντρώσεων, διαλέξεων και συζητήσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, εορτών, διοργάνωση κατά τόπους πολιτιστικών εκδηλώσεων με χορούς, εράνους κλπ.
15) Καθιέρωση ημέρας αρτοκλασίας, μνήμης, τιμής και γνωριμίας, τελουμένης,
εάν είναι δυνατόν, κάθε χρόνο σε κατάλληλο περίοδο, στην οποίαν θα καλούνται να συμμετέχουν οι απανταχού Καλτσαίοι-Σκαλτσαίοι.
16) Σχετικές με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου δημοσιεύσεις στον τοπικό, ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, εκδόσεις εντύπων, εφημερίδων, ημερολογίων του Συλλόγου και συνεργασία με έντυπα άλλων Συλλόγων.
17) Διατήρηση και διάδοση των πατροπαράδοτων εθίμων.
18) Δημιουργία τηλεφωνικού καταλόγου των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων.
19) Δημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου.
       Προετοιμάζεται ήδη ιστότοπος (website) στο Διαδίκτυο για την ανά πάσαν στιγμήν πληροφόρηση-ενημέρωση τόσον των  μελών όσον και κάθε άλλου ενδιαφερομένου προσώπου  για τις δραστηριότητες, τις  εκδηλώσεις και άλλα σχετικά θέματα του Συλλόγου.
        Η λειτουργία  του site και ο τρόπος ανευρέσεως  του θα γνωστοποιηθεί  μαζί  με
την παραλαβή και γνωστοποίηση της αποφάσεως του Πρωτοδικείου.
Για το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο επιστρατεύθηκαν τα κατωτέρω ιδρυτικά μέλη:
1.- Καλτσάς Βασίλειος του Δημητρίου                 ως Πρόεδρος
2.- Μπούρας Βασίλειος του Γεωργίου                  ως Αντιπρόεδρος Α΄
3.- Σκαλτσάς Κώστας του Ιωάννου                      ως Αντιπρόεδρος Β΄
4.- Αντωνίου Δημήτριος (Μίμης) του Νικολάου  ως Γεν. Γραμματέας
5.- Καλτσάς Χρήστος του Φωτίου                        ως Ταμίας
6.- Μπουτόπουλος Γεώργιος του Αδάμ                ως Έφορος
7.- Καλτσάς Παρασκευάς του Κωνσταντίνου       ως Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
8.- Παπαϊωάννου-Τζεβελέκου Κωνσταντίνα        ως τακτικό μέλος
9.- Καλτσάς Νικόλαος του Ευαγγέλου                  ως τακτικό μέλος
                                                                        και
α.- Καλτσάς Νικόλαος του Δημητρίου                 ως αναπληρωματικό μέλος
β.- Σκαλτσάς Σπύρος του Θεοδοσίου                   ως αναπληρωματικό μέλος
γ.- Καλτσά-Αλτάνη Ευανθία του Δημητρίου         ως αναπληρωματικό μέλος
Αμέσως μετά την έκδοση της αναμενόμενης αποφάσεως του Πρωτοδικείου θα
σας σταλούν έντυπα αιτήσεως εγγραφής στο Σύλλογο.
                    Με τις καλύτερες ευχές για ένα Ευτυχισμένο Καινούργιο Χρόνο,
                                     Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
                                           Ο προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                   Βασίλειος Δημ. Καλτσάς.


 
Το Νέο Παγκόσμιο Βιβλίο των
                        Καλτσαίων- Σκαλτσαίων.                       
                      Εκδόθηκε από την Halbert's Family Heritage - Τυπώθηκε στις ΗΠΑ 
                         Αποσπάσματα από το παραπάνω βιβλίο,
                                            “The new world book of Kaltsases
          Pablished By Halbert’s Family Heritage                    Εκδόθηκε από την Halbert's Family Heritage

           The Kaltsases-Skaltsases
              International Registry
     The Kaltsas-Skaltsas  International Registry has been developed to determine where Kaltsas –Skaltsas families have migrated and where they live throughout the world today. Thousands of dollars and months of effort were required in order to provide you with this valuable information.
    Using a highly sophisticated network of computer resources in  Europe, North America, Australasia and Africa, over 160 million name and address records have been searched to locate Kaltsas-Skaltsas households worldwide.
     The various sources of these   records include electoral  rolls, telephone and city directories and numerous public surname lists.
     In Great Britain, including England, Scotland and Wales, researchers were required to search through more than 22 million households representing more than 56 million people living in 88 politically-administered countries.

     In Northern  Ireland, approximately 400,000 households representing 1,5 million people in 6 counties had to be researched.
     In Canada, over 8 million households representing approximately 26,8 million people in 10 provinces and 2 territories had to be researched.
     In Australia, researchers were required to search through over 5,5 million households  representing more than 17,5 million people in 6states and 2 territories.

In New Zealand, over 1 million households representing over 3,5 million people.

              Το Διεθνές Μητρώο
      των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων                                                                                Το Διεθνές Μητρώο των Καλτσαίων-Σκαλταίων έχει δημιουργηθεί για να προσδιορισθεί ο τόπος όπου οικογένειες Καλτσαίων-Σκαλτσαίων έχουν μεταναστεύσει και όπου ζουν σήμερα, οπουδήποτε στο κόσμο. Χιλιάδες δολλάρια και μήνες προσπάθειας ήταν αναγκαία για να σας παρέχουμε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες.
     Χρησιμοποιώντας ένα υπερσύγχρονο δίκτυο ηλεκτρονικών μέσων στην Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική, την Αυστραλασία και την Αφρική, πάνω από 160 εκατομμύρια ονόματα  και διευθύνσεις έχουν  ερευνηθεί  για να εντοπιστούν νοικοκυριά Καλτσαίων-Σκαλτσαίων σε όλο τον κόσμο.
     Στις διάφορες πηγές των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται εκλογικοί κατάλογοι, τηλεφωνικοί και τοπικοί κατάλογοι και πολυάριθμοι δημόσιοι κατάλογοι επωνύμων.
     Στη Μεγάλη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας, οι ερευνητές έπρεπε να ψάξουν μέσα από περισσότερα από 22 εκατομμύρια νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν πάνω από 56 εκατομμύρια άτομα που ζουν σε 88 πολιτικά διοικούμενες  χώρες.
      Στη Βόρεια Ιρλανδία, έπρεπε να ερευνηθούν περίπου 400.000 νοικοκυριά που εκπροσωπούν 1,5 εκατομμύρια άτομα σε 6 επαρχίες.
     Στον Καναδά, έπρεπε να ερευνηθούν πάνω από 8 εκατομμύρια νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν περίπου 26,8 εκατομμύρια ανθρώπων σε 10 επαρχίες και 2 περιοχές.
     Στην Αυστραλία, οι ερευνητές έπρεπε να ψάξουν μέσα από πάνω από 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν πάνω από 17,5 εκατομμύρια ανθρώπων σε 6 Πολιτείες  και 2 Περιοχές.
    Στην Νέα Ζηλανδία, πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους

     Unbelievably  in the United States, 82 million households representing more  than 252,8 million Americans in 50 states, 3 territories, and the District of Columbia were carefully reviewed to find as many Kaltsas-Skaltsas families as possible.
    
The  number of households searched in the Republic of Ireland comprised 3,5 million records of citizens living in 26 counties
    
     Over 24 million household records in the 11 western states of the Federal Republic of Germany were searched, while we continue to gather this information for the recently reunified eastern states.
    
     In Austria, approximately 3 million households representing 7,5 million people in 9 states were researched
    
     Over 2,6 million households representing 6,8 million people in the 26 kantons of Switzerland were researched.
    In France 20,7 million households with a population exceeding 56,304,000 people living in 22 regions were researched to provide you the information in this book.
     In the Netherlands over 5,6 million household records representing 14,8 million people in 12 provinces were researched.
    
     In South Africa it is estimated that our research covered over 14million households representing over 35 million people living in 4 provinces.
     In Spain, approximately 10 million households representing  39 million people living in 50 provinces were researched

Over 19 million household records representing 58 million people living in 95 provinces were searched in Italy.
      Απίστευτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 82 εκατομμύρια νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 252,8 εκατομμύρια Αμερικανούς σε 50 πολιτείες, 3 Περιοχές, και στην Περιφέρεια της Κολούμπια εξετάστηκαν προσεκτικά για να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων.
     Ο αριθμός των νοικοκυριών που ερευνήθηκε  στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας αποτελείται 3,5 εκατομμύρια εγγραφές των πολιτών που ζουν σε 26 νομούς
     Πάνω από 24 εκατομμύρια (ηλεκτρονικούς) δίσκους των νοικοκυριών στις 11 δυτικές πολιτείες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ερευνήθηκαν, ενώ συνεχίζουμε την συλλογή  πληροφοριών για τα πρόσφατα  ξαναενωμένα  Ανατολικά Κράτη.
     Στην Αυστρία, περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε 9 κράτη μέλη είχαν ερευνηθεί.
    Πάνω από 2,6 εκατομμύρια νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν 6,8 εκατομμύρια ανθρώπων στα 26 Καντόνια  της Ελβετίας έχουν ερευνηθεί.
     Στη Γαλλία 20,7 εκατομμύρια νοικοκυριά με πληθυσμό άνω των 56.304.000  ανθρώπων που ζουν σε 22 περιφέρειες  έχουν  ερευνηθεί για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτό το βιβλίο.
     Στην Ολλανδία πάνω από 5,6 εκατομμύρια (ηλεκρονικούς)  δίσκους νοικοκυριών που αντιπροσωπεύουν 14,8 εκατομμύρια ανθρώπων σε 12 επαρχίες έχουν ερευνηθεί.
      Στη Νότιο Αφρική, εκτιμάται ότι η έρευνα μας καλύπτει πάνω από 14million νοικοκυριά που αντιπροσωπεύουν πάνω από 35 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε 4 Επαρχίες
      Στην Ισπανία, περίπου 10 εκατομμύρια νοικοκυριά που εκπροσωπούν 39 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε 50 Επαρχίες έχουν ερευνηθεί.
Πάνω από 19 εκατομμύρια (ηλεκτρονικούς) δίσκους  νοικοκυριών που αντιπροσωπεύουν 58 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε 95 Επαρχίες υπέστησαν έρευνα στην Ιταλία    The unique and extensive research makes detailed statistical information possible.
     Ιn addition to this statistical information, there is a complete listing of recorded Kaltsas-Skaltsas households on the following pages
     The Kaltsas-Skaltsas International Registry can provide you with an invaluable genealogical research aid and should help you get started pursuing which of the 65 Kaltsas-Skaltsas families could be related to you in the countries searched.
    You might begin by writing 10 Kaltsas-Skaltsas individuals in the country, state, province, territory or Kanton where your own family heritage research leads you.  Frequently  you'll learn a great   deal from the responses you'll receive. It may even lead you to discover a missing or lost family member.
    Certain surnames have no Families or individuals listed in one or more of the countries searched. This may be surprising to your however, this information is quite valuable since it tells you that your search need not be pursued in that country.
     It is our policy to preserve the rights of individuals requesting privacy.

     We're pleased that we can provide you with the following Registry and informative statistical data for your family research.
    When you wish to find a specific
household in the Kaltsas-Skaltsas International Registry, you will  find the name and address listed by country.       
    Η μοναδική και εκτεταμένη αυτή έρευνα καθιστά δυνατές λεπτομερείς στατιστικές πληροφορίες.
     Εκτός των στατιστικών αυτών πληροφοριών, ακολουθεί στις επόμενες σελίδες και πλήρης κατάλογος των καταγεγραμμένων Καλτσαίων-Σκαλτσαιων.
     Το Διεθνές Μητρώο των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων μπορεί να σας προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια στη γενεαλογική έρευνα και θα πρέπει να σας βοηθήσει να αρχίσετε να ερευνάτε, ποια από τις 65 οικογένειες Καλτσαίων-Σκαλτσαίων στις χώρες που ερευνήθηκαν  έχει συγγένεια  μαζί σας.
     Μπορείτε να αρχίσετε γράφοντας σε δέκα Καλτσαίους-Σκαλτσαίους στην χώρα, πολιτεία, επαρχία, επικράτεια ή καντόνι όπου θα σας οδηγήσει η προσωπική σας γενεαλογική έρευνα. Συχνά οι απαντήσεις που θα λάβετε θα σας μάθουν πολλά. Μπορεί ακόμη και να σας επιτρέψουν να ανακαλύψετε χαμένα ή άγνωστα οικογενειακά μέλη 
     Για κάποια επώνυμα δεν υπάρχουν οικογένειες ή άτομα καταγεγραμμένες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που ερευνήθηκαν. Αυτό μπορεί να σας εκπλήξει, αποτελεί όμως χρήσιμη πληροφορία, αφού σημαίνει ότι περιττεύει η αναζήτηση στη χώρα αυτήν.
     Η πολιτική μας είναι να σεβόμαστε τα δικαιώματα  των ατόμων που ζητούν προστασία της ιδιωτικής ζωής.
     Με χαρά σας παρέχουμε το σχετικό Μητρώο και ενημερωτικά στατιστικά στοιχεία για την γενεαλογική σας έρευνα.
     Όταν επιθυμείτε να ανεύρετε ένα συγκεκριμένο νοικοκυριό στο Διεθνές Μητρώο Καλτσαίων, θα βρείτε όνομα και διεύθυνση ταξινομημένα κατά χώρα.
         (Σ.Σ. Έχει δημοσιευθεί στο βιβλίο «Το Πολύκλαδο Γενεαλογικό Δένδρο των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων» κατάλογος με ονοματεπώνυμα και Διευθύνσεις των επικεφαλείς των οικογενειών).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου