Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Σύλλογος των απανταχού απογόνων των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                            Μάϊος 2012.
        Η κυκλοφορία του Βιβλίου με το Γενεαλογικό Δένδρο των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων έφερε στην επιφάνεια τις  ρίζες των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων  και την επιθυμία επικοινωνίας με τα πάρα πολλά κλαδιά του Δένδρου.
        Στην συνέχεια, η κυκλοφορία αυτή, οδήγησε στην έντονη επιθυμία και προσδοκία δημιουργίας Συλλόγου των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων.
       Έτσι ένας αριθμός Καλτσαίων-Σκαλτσαίων, διπλάσιος από εκείνον που απαιτεί ο Νόμος, προχώρησε στην δημιουργία του  Σύλλογου αυτού υπό την επωνυμία:
 «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΤΣΑΙΩΝ-ΣΚΑΛΤΣΑΙΩΝ».
      Για την νομική υπόσταση και αναγνώριση του Συλλόγου υπεβλήθησαν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πρωτοδικείο Αθηνών, την 28/08/2011, το οποίον, δυστυχώς,  προσδιόρισε σχετική δικάσιμο μετά επτάμηνο περίπου, ήτοι για την 12/03/2012.
     Συζητήθηκε τελικά την 12/03/2012 και εξεδόθη ή απόφαση 2251/2012 του Πρωτοδικείου Αθηνών «νομικής αναγνώρισης» του Συλλόγου, η οποία έγινε γνωστή σε μας μετά ένα ακόμα μήνα, και σύμφωνα με αυτή έγινε δημοσίευση αυτής σε μία ημερησία εφημερίδα, (επιλέγηκε η ΕΣΤΙΑ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Ακολουθεί η εγγραφή του Σωματείου-Συλλόγου στο «Δημόσιο βιβλίο σωματείων».
     Με ιδιαίτερη, λοιπόν, χαρά και ικανοποίηση, το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο,
κάνει γνωστό, σε όλους τους  απογόνους των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη, την νόμιμη ίδρυση του
               «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
                                   ΚΑΛΤΣΑΙΩΝ-ΣΚΑΛΤΣΑΙΩΝ»
και έτσι ξεκινούμε με αποφασιστικότητα  και ορμή την υλοποίηση των σκοπών αυτού.
          Πρέπει να τονιστεί εδώ, η πρωτοτυπία και πρωτοπορία  των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων, στην σύσταση Συλλόγου, του οποίου παρόμοιος, από ότι είναι γνωστό μέχρι τώρα, με σχέση αίματος των μελών του, στον Ελλαδικό χώρο, δεν βρήκαμε.

Οι Καλτσαίοι-Σκαλτσαίοι, πάντοτε, ήσαν και είναι πρωτοπόροι, στους αγώνες του Έθνους, σε επαγγελματικούς, ιδεολογικούς, και πολιτιστικούς τομείς, έτσι  και τώρα ανοίγουμε, πρώτοι, το δρόμο για ίδρυση παρόμοιων Συλλόγων.
Παρακαλούμε όλους τους, άμεσα ή έμμεσα, απογόνους των απανταχού Καλτσαίων-Σκαλτσαίων, να τιμήσουν τον Σύλλογό των, είναι δικός των Σύλλογος, και να τον πλαισιώσουν με την εγγραφή των σε αυτόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Το Φθινόπωρο προγραμματίζεται Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του Προσωρινού.
Πρέπει να είμαστε πολλοί σε αυτήν την Συνέλευση.
Και κυρίως να εγγραφούν σαν μέλη νέοι σε ηλικία, αυτοί πρέπει να διαδεχθούν όσους από ημάς είμαστε προχωρημένης ηλικίας.
Φιλοδοξία μας είναι, ο Σύλλογος μας, να μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά.
 Οι διαμένοντες  στην Επαρχία, ακόμα και στο Εξωτερικό, δεν πρέπει να μείνουν έξω και απλοί θεατές, πρέπει και μπορούν να είναι ενεργά μέλη και, να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπροσώπευση από άλλο μέλος του Συλλόγου.
Πρέπει να διακριθούμε και εδώ και να συγκεντρώσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μελών. η πραγματοποίηση του οποίου όσον και αν φαίνεται απίθανο για όλους τους άλλους, για τους Καλτσαίους-Σκαλτσαίους είναι υπερβέβαιο.
Πρέπει να δείξουμε και με τον αριθμό σε μέλη του Συλλόγου ότι ίσως αποτελούμε και το μεγαλύτερο Γενεαλογικό Δένδρο, με γνώση του «ποιός γέννησε ποιόν», όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής.
 Πρέπει να δείξουμε με την συμμετοχή στο Σύλλογό μας ότι η κοινή ρίζα προέλευσής, μας στηρίζει στην ενότητά, στην αγάπη, και την αλληλεγγύη.
Πρέπει να δείξουμε ότι σεβόμαστε και τιμούμε την μνήμη των προγόνων μας και συνεπείς απέναντί των δεν διαψεύδουμε την, γεμάτη κατορθώματα και ηρωϊσμό, ιστορία των, τις προτροπές, τις νουθεσίες και τις ευγενείς προσδοκίες των για την ενότητα και αλληλεγγύη των απογόνων των.
Εγγραφή Μελών και Έντυπα αιτήσεων εγγραφής  θα συνοδεύουν πάντοτε την αλληλογραφία-επικοινωνία του Δ.Σ. του Συλλόγου  μαζί σας.
Ακόμα θα μπορείτε να ζητήσετε την αποστολή αιτήσεων στα, έστω και  προσωρινά, τηλέφωνα του Συλλόγου 210 82 38 376, Κιν. 6942 220620,ηλεκτρονικά στο e-mail, kaltsasb@hol.gr  και του Ταμία, Χρήστου Φ.Καλτσά, 210 57 26 896,  Κιν. 6974 832 894.
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους, άτυπους ακόμα, τοπικούς συνδέσμους που υπάρχουν σε κάθε πόλη όπου υπάρχει κλαδί  Καλτσαίων-Σκαλτσαίων.
Θα μπορείτε να φωτοτυπήσετε την αίτηση που τυχόν έχει κάποιος άλλος.
Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή είναι  μόνον 10 Ευρώ.
Τέλος, εντός ολίγων ημερών, θα μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο της αιτήσεως από τον Computer, εάν είστε συνδεδεμένοι, εσείς προσωπικά ή κάποιος άλλος, με το Διαδίκτυο- Internet.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Συλλόγου στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ γνωστό σαν INTERNET.
          Σας κάνουμε γνωστό ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ιστοσελίδα του Συλλόγου μας  στην οποία θα μπορεί ο καθένας μας να βρίσκει,  το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ιδρυτικά μέλη, τα μέλη, τα εκάστοτε εγγραφόμενα μέλη, τις δραστηριότητες και κάθε άλλο νέο ή ανακοίνωση αυτού.
           Επίσης θα μπορεί ο καθένας να αντλεί πληροφορίες από το,  δημοσιευμένο ήδη  αλλά και το μη δημοσιευμένο ακόμα, Γενεαλογικό Δένδρου μας.
Για τα κλειδιά-λέξεις με τα οποία θα μπορείτε να εισέρχεστε  στο συγκεκριμένο Site του διαδικτύου-internet, θα σας ενημερώσουμε προσεχώς.
Εκείνο που μπορούμε να πούμε από τώρα είναι ότι έχει καταβληθεί συνδρομή αποκλειστικής Διεθνούς χρήσης για δύο χρόνια, με δικαίωμα προτεραιότητας στην ανανέωση της εγγραφής για τα επόμενα χρόνια, για τα παρακάτω:
www.syllogoskaltsas.gr - www.kaltsasfamilly.gr - www.skaltsasfamily.gr 
Εντός της εβδομάδος αυτής θα έχει αγοραστεί και ο αναγκαίος για την παρουσίαση των θεμάτων μας στον Ελληνικό χώρο όπως π.χ. στο Google.
                                                     Με αδελφικούς χαιρετισμούς
                                                     Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

                                                        Βασίλειος Δημ. Καλτσάς  


 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

      ΣΤΟΝ «ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΓΟΝΩΝ
          ΤΩΝ ΚΑΛΤΣΑΙΩΝ-ΣΚΑΛΤΣΑΙΩΝ».
Παρακαλώ το Διοικητικό Συμβούλιο του: «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΤΣΑΙΩΝ-ΣΚΑΛΤΣΑΙΩΝ», όπως δεχθεί να με  εγγράψει και συμπεριλάβει στα μέλη του Συλλόγου αυτού.
Δηλώ ότι πληρώ τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο Καταστατικό του Συλλόγου, άρθρον 7ον, «άμεσου ή έμμεσου  απογόνου  των Καλτσαίων-Σκαλτσαίων», όπως προκύπτει και από τα παρατιθέμενα παρακάτω στοιχεία μου,  και άρθρον 8ον, καταβολής «στο Ταμείο του Συλλόγου για δικαίωμα εγγραφής και ετήσια  συνδρομή ευρώ δέκα (10)», αποδέχομαι δε πλήρως όλα τα άρθρα του Καταστατικού και θα εργαστώ για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτού.

                             ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥ/ΝΤΟΣ/ΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥ/ ΝΤΟΣ/ΣΗΣ: …………………………
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΟΥ/ΝΤΟΣ/ΣΗΣ: …………………………        
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………….................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΜΗΤΡΟΣ:……………………………...........................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:     ……………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: …………………………………
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:  ……………………………………………
ΠΡΟΓΟΝΟΣ (Ο δυνατόν αρχαιότερος ) ΚΑΛΤΣΑΣ Ή ΣΚΑΛΤΣΑΣ……….
…………………………………………………………………….                              
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΚΡΑΤΟΣ: ……………….  Πόλη ή Χωριό:……………………. 
Οδός:………………….. Αριθμός …………     Τ.Τ… …………………
Τηλ/να οικίας:
Μόνιμης: α)………………………β)……………………. fax: 210 82 50 594
Εξοχικής: ………………………………………
e-mail:…………………………………Κιν: …………………………. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ……………………………………………. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πόλη ή Χωριό…………………. …
Οδός……………………………Αριθ……….Τ.Τ……………………………
Τηλέφωνα: α)……………………β)……………………  fax:…………………..
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ………………:……………
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ……………………………………………..
ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Η Αίτηση έγγραφής έγινε δεκτή                                           …………………… 201...
στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της …………                                          Ο/Η ΑΙΤ/ΩΝ/ΟΥΣΑ
με αριθμό σειράς εγγραφής ……….                  
Αθήνα ………………….                                  (Υπογραφή)..............................................       
Ο Γενικός Γραμματέας.              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου